Co to jest Collaborative Divorce? Polski Adwokat – St. Petersburg, Floryda

Co to jest Collaborative Divorce? Polski adwokat St. Petersburg, Floryda

Co to jest Collaborative Divorce? Odpowiada Polski Adwokat – St. Petersburg, FL

Collaborative divorce to rozwód za porozumieniem stron z minimalnym udziałem sądu, który prowadzony jest poprzez tzw. „Collaborative Law Process”. Jest to rodzaj rozwodu, który odbywa się przy współpracy stron i generalnie bez interwencji sądu aż do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia, które zatwierdza sąd. Jest to stosunkowo nowy koncept w prawie Florydy, który umożliwia stronom przeprowadzenie rozwodu w warunkach mniej stresujących i mniej sformalizowanych niż typowe postępowanie sądowe. Na proces ten składają się nadzorowane przez adwokatów stron spotkania i negocjacje pozasądowe, które trwają, aż do czasu osiągnięcia porozumienia. Każda ze stron musi wyrazić zgodę na udział w procesie kolaboracyjnym i zachowuje pełne prawo do wycofania się z tego procesu w każdej chwili poprzez skierowanie sprawy z powrotem do sądu. Negocjacje i wymiana informacji w procesie kolaboracyjnym odbywa się nieformalnie i w przyjaznych warunkach, a spotkania stron odbywają się poza sądem, na neutralnym gruncie. Wszystkie negocjacje mają charakter poufny i nie stanowią informacji publicznej, ani nie mogą być później ujawnione w sądzie. W procesie kolaboracyjnym mogą uczestniczyć także neutralni specjaliści np. psycholog, rzeczoznawca majątkowy, księgowy, ekspert finansowy itd. Prawnicy, którzy reprezentują strony w procesie kolaboracyjnym, mają zakaz reprezentowania stron w późniejszym procesie rozwodowym przed sądem w przypadku przerwania procesu kolaboracyjnego. Tak więc, każda ze stron wie, że jeżeli przerwie negocjacje to będzie musiała pożegnać się ze swoim dotychczasowym adwokatem, aby móc sprawę dokończyć w sądzie. Ten przepis ma na celu dodatkowe zmotywowanie stron oraz ich adwokatów do zawarcia ugody.  Proces kolaboracyjny to bardzo atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnego rozwodu, ze względu na ograniczenie kosztów i stresu dla obu stron. Nie jest on jednak odpowiedni dla każdej pary, gdyż ideą przewodnią tego procesu jest wzajemne zaufanie, szacunek i uczciwość. Jak wiemy, nie wszystkie rozwody odbywają się w dobrej wierze. W przypadku braku wzajemnego zaufania lub w razie prób oszukania drugiej strony, proces ten powinien zostać przerwany i rozwód powinien wrócić do sądu. W procesie kolaboracyjnym nie ma bowiem możliwości przymuszenia drugiej strony do czegokolwiek, w tym na przykład do szczerego wyjawienia informacji, przedstawienia dokumentów itd. Wszystko odbywa się bowiem przy założeniu, że obie strony są wobec siebie uczciwe i działają w dobrej wierze. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911

* Powyższa informacja ma charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej